Alltrucks Truck & Trailer Service współpracuje z C-ECO: Prosty proces zwrotu starych części sprzyja zrównoważonemu wykorzystaniu surowców i ma korzystny wpływ na bilans emisji CO2

Koncepcja warsztatowa kompleksowej obsługi wszystkich marek „Alltrucks Truck & Trailer Service” opiera się obecnie w całej Europie na współpracy z Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO). C-ECO umożliwia systematyczną oszczędność w zamkniętym obiegu gospodarczym zużytych części samochodowych i wykorzystuje swoją markę serwisową CoremanNet. Usługa łączy logistykę transgraniczną z inteligentnymi rozwiązaniami informatycznymi i zapewnia sprawny zwrot części pojazdu do ponownego wykorzystania. Dzięki współpracy między „Alltrucks Truck & Trailer Service” a C-ECO stare części można teraz odbierać bezpośrednio w ponad 700 warsztatach partnerskich Alltrucks w całej Europie. W ten sposób Alltrucks aktywnie promuje zrównoważone wykorzystanie surowców w przemyśle motoryzacyjnym i przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska.

Dzięki współpracy Alltrucks i C-ECO oferują optymalną obsługę partnerów warsztatowych firmy Alltrucks w zakresie utylizacji starych części. Umowa daje warsztatom pojazdów użytkowych, które należą do sieci Alltrucks, możliwość zwrotu zużytych części do zamkniętego obiegu gospodarczego w prosty sposób, za opłatą.

„Bardzo cieszymy się ze współpracy z C-ECO” – mówi Homer Smyrliadis, Dyrektor Zarządzający Alltrucks. „W ten sposób możemy zaoferować naszym warsztatom partnerskim możliwość odsprzedaży starych części zamiast ich utylizacji. Ceniona sieć logistyczna CoremanNet zapewnia nieskomplikowany zbiór, odbiór i płatność za części. Partnerzy nie tylko zmniejszają wydatki operacyjne, ale także przyczyniają się do poprawy bilansu emisji CO2. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki tej nowej ofercie możemy przyczynić się do ciągłego wzmacniania sieci w Europie.”


„Oferujemy wszystkie usługi związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. Aby w ogóle było to możliwe, używane części muszą trafić do firmy naprawczej. W tym celu kupujemy stare części, aby w razie potrzeby wprowadzić je z powrotem na rynek. W ten sposób gwarantujemy, że produkty nadające się do recyklingu będą w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał i że w ten sposób zostaną zaoszczędzone zasoby. W Alltrucks mamy silnego partnera i cieszymy się ze współpracy z nimi” – dodaje Michael Schedler, dyrektor zarządzający C-ECO.

C-ECO

Circular Economy Solutions GmbH (C-ECO) jest firmą usługową i konsultingową zajmującą się gospodarką o obiegu zamkniętym. Firma opracowuje modele biznesowe i prowadzi globalną sieć, aby produkty z recyklingu mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. Dzięki inteligentnej technologii informatycznej, logistyce zwrotów i ocenie starych części, C-ECO oferuje wszystkie usługi dla gospodarki o obiegu zamkniętym z jednego źródła. Spółka została założona w lutym 2016 roku, jako spółka córka firmy Robert Bosch GmbH. Do obsługi procesów w sektorze motoryzacyjnym C-ECO korzysta ze sprawdzonej usługi zarządzania częściami CoremanNet. Serwis ten obraca rocznie 3 milionami części zamiennych. Globalna sieć ma 20 stacji kompletacji na czterech kontynentach.
www.c-eco.com

Über die Alltrucks GmbH & Co. KG

Alltrucks GmbH & Co.KG, która została założona jako spółka joint venture w 2013 roku przez trzech wiodących dostawców części do pojazdów samochodowych i użytkowych, Bosch, Knorr-Bremse oraz ZF, i oferuje warsztatom pojazdów użytkowych kompleksowe usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów użytkowych różnych marek pod szyldem Alltrucks Truck & Trailer Service. Oferta obejmuje wielo-markową diagnostykę, infolinię techniczną, dedykowane szkolenia, informacje techniczne, całodobowy serwis, wsparcie marketingowe i profesjonalne zarządzanie jakością. Centrala systemu z siedzibą w Monachium stale poszerza swój zakres usług, w tym programy współpracy i floty, w perspektywie średnioterminowej w całej Europie. Więcej informacji na www.alltrucks.com.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Alltrucks GmbH & Co. KG
Perchtinger Straße 6
81379 München
Telefon: +49 (89) 46224660
Telefax: +49 (89) 4622466-86
https://www.alltrucks.com/

Ansprechpartner:
Theresa Henkelmann
Communication
Telefon: +49 (151) 720-16007
E-Mail: Theresa.henkelmann@c-eco.com
Susanne Gruner
Manager Communication & PR
Telefon: +49 (0) 89462246652
E-Mail: susanne.gruner@alltrucks.com
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel