Řešení společnosti MARECHAL® snižují díky své patentované konstrukcí náklady na údržbu a servis elektrických zařízení

Údržba, ať pravidelná nebo jednorázová, přináší s sebou obvykle i vícenáklady spojené s přerušením výroby, prací kvalifikovaných zaměstnanců a v neposlední řadě i se škodami, které vzniknou na elektrickém zařízení. Stále více průmyslových firem se snaží optimalizovat své náklady na provoz těchto zařízení právě snižováním nákladů na údržbu a opravy.

Sytémové řešení s výrobky firmy MARECHAL® pomáhá redukovat nezbytné náklady na údržbu a opravy, a tak zefektivnit samotné výrobní procesy.

DECONTACTOR™ – průmyslové zásuvkové systémy jsou rozšířeny o spínací funkci a umožňují tak napájet elektrická zařízení jmenovitým proudem až 250 A bez použití dalších spínacích prvků. Zásuvkový systém DECONTACTOR™ je navržen tak, že umožňuje bezpečné odpojení zařízení za  provozu, což mimo jiné zkracuje dobu nutné odstávky zařízení.   

Další nezanedbatelnou výhodou systému MARECHAL® je to, že umožňuje odpojení zařízení přimo v místě servisního zásahu, aniž je třeba vypnout přívod v rozvaděči. Při odpojení je vidlice viditelně zafixována v klidové poloze (zásuvka je bez napětí), a tak mohou technici provést opravu nebo údržbu v kratším čase a naprosto bezpečně.    

Použitím vysoce kvalitních materiálů s velmi dlouhou životností se zásadně sníží počet servisních zásahů. Patentovaný systém MARECHAL® s čelními kontakty ze slitiny stříbra a niklu omezuje vznik koroze a zamezuje díky vysoké vodivosti a malému přechodovému odporu i nadměrnému ohřevu kontaktů.

MARECHAL® umožňuje ještě více zvýšit bezpečnost pracovníků při údržbě pomocí přídavného třmenu k zajištění vidlice ve vypnuté poloze.

Výrobky MARECHAL® se používají v těžkých průmyslových provozech a v prostorách s nebezpečím výbuchu a samozřejmě splňují požadavky stanovené normami EN-ČSN aj.

  • výrobky MARECHAL® nacházejí uplatnění mimo jiné v těžkém a chemickém průmyslu, úpravnách vody a v potravinářství
  • výrobky MARECHAL® slouží k připojení elektromotorů, čerpadel, výrobních strojů, jeřábů, mobilních zařízení a nabíjecích stanic pro elektromobily

EROCOMM SPOL. SR.O.
Dřevčice 141
250 01 Brandýs nad Labem
TEL.: 326 910 950
Mobil: 777 030 860
FAX: 326 914 319
info@erocomm.cz
www.erocomm.cz

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

MARECHAL GmbH
Im Lossenfeld 8
77731 Willstätt-Sand
Telefon: +49 (7852) 9196-0
Telefax: +49 (7852) 9196-19
http://www.marechal.com

Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel