Zapewnij bezpieczeństwo operacji konserwacyjnych i zredukuj czas przestojów w produkcji

Konserwacja przemysłowa (naprawcza, korygująca lub zapobiegawcza) zazwyczaj generuje koszty związane z przestojami produkcji, koniecznością wezwania elektryka lub uszkodzeniem urządzeń elektrycznych. Coraz więcej podmiotów przemysłowych koncentruje się na wzmocnieniu swoich zdolności do przeprowadzania konserwacji zapobiegawczych w celu optymalizacji całkowitych kosztów eksploatacji instalacji elektrycznych.

Wykorzystanie produktów MARECHAL® pomaga ograniczyć wpływ czynności konserwacyjnych na wydajność procesów produkcyjnych.

Seria DECONTACTOR™ łączy w sobie funkcję gniazda przemysłowego i rozłącznika, pozwalając na zasilanie urządzeń do 250 A, bez konieczności stosowania zewnętrznego stycznika do wyłączenia zasilania. DECONTACTOR™ został zaprojektowany do podłączania i odłączania pod obciążeniem, co może znacznie skrócić czas przestojów w produkcji.

Ponadto zastosowanie tego rozwiązania umożliwia odłączenie sprzętu, na którym planowane są prace, bez konieczności odłączania danego obwodu w rozdzielnicy zasilającej. Zapewnia również widoczną przerwę potwierdzającą odłączenia zasilania. Technicy utrzymania ruchu mogą wykonywać swoją pracę w minimalnym czasie i przy całkowitym bezpieczeństwie.

W przypadku awarii nie jest wymagane żadne przeszkolenie elektryczne załogi, ponieważ nie ma możliwości dotknięcia elementów pod napięciem, a odłączenie zasilania może być przeprowadzone bezpiecznie i szybko. Dlatego oczekiwanie na wykwalifikowanego elektryka podczas przestoju linii produkcyjnej nie stanowi już problemu. Na przykład: prace konserwacyjne polegające na wymianie silnika lub pompy mogą być wykonywane przez jednego technika mechanika.

Pomaga to również w trudnościach z rekrutacją wykwalifikowanego personelu.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości produktów i technologii o długiej żywotności można zmniejszyć ilość koniecznych czynności konserwacyjnych. Technologia styków czołowych MARECHAL® zapobiega korozji styków i zmniejsza możliwość przegrzania, zapewniając jednocześnie lepszą przewodność na stykach połączeń.

Dla jeszcze większego bezpieczeństwa, urządzenia MARECHAL® pozwalają na wdrożenie procedur LOTO, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów sprzętu.

Produkty MARECHAL® są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych i obszarach niebezpiecznych oraz spełniają wymagania różnych norm lokalnych i międzynarodowych.

  • Są one specjalnie zaprojektowane do stosowania w następujących branżach: uzdatnianie wody, spożywczej, przemyśle ciężkim, przemyśle chemicznym
  • Do podłączenia: silników, pomp, maszyn produkcyjnych, urządzeń mobilnych, stacji ładowania pojazdów.

 

PRO-MAC
ul. Bema 55
91-492 Łódź
tel.: 42 61 61 680/681
https://www.promac.com.pl

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

MARECHAL GmbH
Im Lossenfeld 8
77731 Willstätt-Sand
Telefon: +49 (7852) 9196-0
Telefax: +49 (7852) 9196-19
http://www.marechal.com

Ansprechpartner:
Witold Rutkowski
Telefon: 48 505246024
E-Mail: w.rutowski@promac.com.pl
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel