MarcS: Vorm geven aan de toekomst van zonne-energie

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan presenteert GOLDBECK SOLAR een innovatie die de manier zal veranderen waarop zonnesystemen worden gebouwd. Met het innovatieve product MarcS (Modular Arc System), dat werd bekroond met de Intersolar Award 2021, worden zonnesystemen geïnstalleerd in de vorm van zonnebogen. Het gebied dat beschikbaar is voor de opwekking van zonne-energie wordt zo bebouwd dat de ruimte eronder bruikbaar blijft. En dit gebeurt terwijl de productie van zonne-energie wordt gemaximaliseerd. MarcS maakt een doeltreffender grondgebruik, een hogere rentabiliteit en een efficiënter gebruik van de hulpbronnen mogelijk.

Enorme toegevoegde waarde voor de landbouw

De inspiratie voor dit ontwerp komt niet alleen van 20 jaar ervaring in het bouwen van zonne-installaties, maar ook van de wensen en ideeën van de boeren die samen met ons het productontwikkelingsproces hebben vormgegeven. MarcS is een manier voor landbouwers om meer inkomsten uit hun gewassen te halen door hun grond tweemaal te gebruiken. "MarcS is een echte innovatie die rekening houdt met de uitdagingen in de landbouw en passende oplossingen biedt," verklaart Joachim Goldbeck, Managing Director van GOLDBECK SOLAR.

De vorm van de boog is statisch zeer solide en wordt veel gebruikt in de architectuur en komt ook vaak voor in majestueuze formaties in de natuur. De bogen kunnen over de zijrails schuiven. Hun positie kan flexibel worden aangepast. Landoppervlakten kunnen zo naar wens worden vrijgegeven of beschermd tegen de zonnestralen. Dit kenmerk is bijzonder interessant voor het alternatieve gebruik van landoppervlakten. En er zijn nog meer voordelen voor de landbouwers. Enerzijds beschermen de modules dieren en planten tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel, droogte of overmatig zonlicht. Anderzijds kunnen temperatuur, vochtigheid en licht beter worden geregeld, waardoor de kwaliteit van teelt en oogst wordt geoptimaliseerd.

Bovendien zijn er zeer interessante uitbreidingen gepland voor het gebruik van de ruimte onder de modules. Verticale landbouw met extra licht is bijvoorbeeld net zo goed denkbaar als het afsluiten van de zijkanten voor extra opslagruimte. Dit alles en nog veel meer wordt momenteel ontwikkeld op basis van een concept van robotlandbouw.

Geautomatiseerde assemblage

Het nieuwe product omvat een automatisch of halfautomatisch assemblageconcept, naar keuze, dat snelheid en nauwkeurigheid brengt. "We gaan een nieuwe generatie van zonne-energie-installaties binnen. De bouw van MarcS is veel eenvoudiger en sneller," zegt Joachim Goldbeck, Managing Director van GOLDBECK SOLAR.

Verkrijgbaar in Nederland en later in andere landen

MarcS zal eerst op de Nederlandse markt worden aangeboden. Daar zal MarcS binnenkort voor het eerst worden gebruikt bij de realisatie van een zonne-energiecentrale voor een van onze vaste klanten. Een geïnstalleerd vermogen van 45 MWp is het doel van deze centrale. Daarna zullen andere markten volgen.  

Als u meer wilt weten over MarcS, bezoek dan onze website www.goldbecksolar. com/marcs of ontmoet ons live op de Solar Solutions Fair (Hal A2.1) van 28 tot 30 september in Expo Haarlemmermeer in Amsterdam.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

GOLDBECK SOLAR GmbH
Goldbeckstr. 7
69493 Hirschberg an der Bergstraße
Telefon: +49 (6201) 7103 300
Telefax: +49 (6201) 7103 499
http://goldbecksolar.com

Ansprechpartner:
Yesica Pantiga
Marketing
Telefon: +49 (6201) 7103-337
E-Mail: yesica.pantiga@goldbecksolar.com
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel