Tufftalk M: Hörselskydd Och Kommunikationslösning för Bullriga Miljöer

Sena Industrial, marknadsledaren inom avancerade trådlösa kommunikationslösningar, introducerar det nya Tufftalk M headsetet som förkroppsligar Senas över två decennier långa erfarenhet. Tufftalk M är ett effektivt hörselskydd och, till skillnad från sin föregångare, Tufftalk, har det Senas Mesh IntercomTM-teknologi, tack vare vilken man kan använda flera kanaler för pålitlig och klar handsfreekommunikation. Tufftalk M finns i en hjässbygelversion liksom i en hjälmsversion.

”Redan med det ursprungliga Tufftalk-headsetet lyckades vi ta oss in på marknaden för industriell kommunikation och inta en ledande position,” säger Tae Kim, VD för Sena Technologies, Inc. ”Med Tufftalk M tar vi det ett steg längre. Den har vår egenutvecklade Mesh IntercomTM-teknologi som möjliggör en enklare setup oberoende av lokala nätverk. Vi har utformat Tufftalk M för att bättre motsvara de professionella behoven hos team i industriella arbetsmiljöer.”

MESH INTERCOMTM-KOMMUNIKATION FÖR BÄTTRE GRUPPUNDERSTÖD
Tufftalk M headsetet har Senas egenutvecklade Mesh IntercomTM-teknologi, ett självoptimerande och självläkande nätverk som alltid letar efter den bästa kopplingen och obemärkt söker efter en annan så snart en enhet har kopplats ifrån. Tufftalk M erbjuder två olika nätverksmodus – Öppet nät och Gruppnät. Med Öppet nät kan ett nästan obegränsat antal användare kopplas samman inom en effektiv räckvidd på 1,1 km. Öppet-nät-läget tillåter också användningen av 9 kanaler så att användarna effektivt kan hålla kontakten med rätt gruppmedlemmar. För privata sessioner stödjer Gruppnätet upp till 24 deltagare. Men Tufftalk M tillåter också 4 andra Bluetoothanslutningar för att koppla upp sig mot Senas Bluetoothaktiverade enheter, såsom det ursprungliga Tufftalk. 

HÖRSELSKYDD OCH SÄKRARE HANTERING I HÖGLJUDDA MILJÖER

Tufftalk M headsetet ger ett pålitligt hörselskydd och möjliggör smidig kommunikation i högljudda och hektiska arbetsmiljöer. Headsetet, med sitt lättanvända tre-knapps-utförande, finns i två versioner, var och en med motsvarande ljuddämpningsförmåga: Tufftalk M med hjässbygel erbjuder en ljuddämpning på 26 dB medan det hjälmmonterade systemet ger en ljuddämpning på 24 dB.

FULL-DUPLEX-TEKNOLOGI GER HANDSFREE-KOMMUNIKATION 

Arbetsplatser behöver ha kommunikationskanalerna öppna av säkerhetsskäl. Att kunna svara utan att behöva trycka på en knapp är avgörande, särskilt för dem som jobbar med tunga maskiner. Tufftalk M löser detta problem genom att använda full-duplex-teknologi, ett system som gör det möjligt att tala med händerna fria. Arbetslag kan lätt kommunicera utan att händerna hindras av några distraktioner medan de arbetar. 

SMARTTELEFONAPP FÖR ENKEL ENHETSKONFIGURATION 

Tufftalk M kan kopplas upp mot Sena Utility-appen för omedelbar tillgång till konfigurationsmenyn. Inställningar, som att sätta på internkommunikationsnätet, byta kanalsfrekvens eller att ställa in snabbuppringningsval, kan ändras. Dessutom kan Tufftalk M koppla upp sig mot en smarttelefon via Bluetooth så att användaren kan lyssna på musik eller till och med svara i telefon.

TILLGÄNGLIGHET

Såväl det hjälmmonterade systemet som hjässbygelversionen av Tufftalk M, liksom alla Senaprodukter, har två års garanti och kan köpas för 529,00 EUR från www.Sena-Industrial.eu

För mer information om Tufftalk M och hur det fungerar tillsammans med andra Sena-enheter, klicka här.  

För mer information eller för att begära ett provexemplar, var god och kontakta Sena Industrial:
 Press Team Sena Europe GmbH, Claudia Nagler, Tel. + 49 221 620 089 -52 // E-post: presse@sena.com 

För fler foton klicka här 

Om Sena Industrial

Sena Technologies, Inc. grundades 1998 och leder utvecklingen inom marknaden för motorcykel- och utomhussportkommunikation. Efter långvariga framgångar med att producera Bluetooth®-nätverksprodukter på företagsnivå under det senaste decenniet, har Sena utvidgat sitt utbud till segmenten för motorcykel- och utomhussportkommunikation och nu senast för industriell kommunikation. 

Sena har lyckats överföra sina styrkor inom utomhussportkommunikation till industrins värld där behovet av mycket pålitlig, effektiv och säker kommunikation är stort. Sena samarbetar med några av världens främsta varumärken inom livsmedelsindustrin, tillverknings- och byggindustrin, inom lager och leveranskedjor samt skogs- och trädgårdsindustrin. Sena har sitt huvudkontor i Irvine, CA, med kontor i EMEA, APAC och Nordamerika.

Med 20 års erfarenhet av teknikutveckling fortsätter Sena att producera innovativa kommunikationslösningar för motorcykel- och utomhusfantaster världen över. Företaget ser nu fram emot att tillfredsställa sina kunders och partners behov under de kommande 20 åren och därefter.

Über Sena Industrial

Established in 1998, Sena Technologies, Inc. is the leading innovator in the motorcycle and outdoor sports communication market. After long-standing success producing enterprise-level Bluetooth® networking products over the last decade, Sena has expanded its offerings into the motorcycle, outdoor sports, and most recently industrial communications segments.

Sena has been able to bridge its strength in outdoor sports communications to industrial settings where the need for reliable, efficient, and safe communications is required. Sena is working with some of the world’s leading brands in the food processing, manufacturing, construction, warehousing and supply chain, and arbor and landscaping industries. Sena is headquartered in Irvine, CA with offices in EMEA, APAC and North America.

With 20 years of technical development experience behind us, Sena continues to produce innovative communication solutions for two-wheel and outdoor enthusiasts worldwide. The company now looks forward to satisfying the needs of customers and partners through the next 20 years and beyond.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Sena Industrial
Paul-Henri-Spaak-Str. 22
51069 Köln
Telefon: +49 (221) 620089 – 50
https://sena-industrial.eu

Ansprechpartner:
Claudia Nagler
Senior Marketing Specialist
Telefon: +49 (0) 221 – 620089 – 52
E-Mail: presse@sena.com
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel