Firma Kettenbach Dental prezentuje swoje masy wyciskowe w nowym systemie nabojów o pojemności 50 ml

Już pod koniec ubiegłego roku firma Kettenbach Dental zaprezentowała się światu stomatologicznemu w nowym, wyrazistym wyglądzie zmieniajac wszystkie opakowania produktow na świeże, nowoczesne. Dodatkową atrakcją jest przejście na nowy system nabojów o pojemności 50 ml. Jakość produktów pozostaje niezmiennie wysoka, a proces wykonywania wycisków staje się jeszcze bardziej ekonomiczny i bezpieczniejszy.

Klasyczny nabój o pojemności 50 ml jest od dawna stosowany w stomatologii do aplikacji mas wyciskowych – stanowi nowoczesny standard w prawie każdym gabinecie stomatologicznym. Nie oznacza to, że nie można jeszcze bardziej ulepszyć tego, co już istnieje. Z myślą o tym firma Kettenbach Dental w ramach optymalizacji produktu od 15.09.2021 roku przestawia wszystkie masy wyciskowe z naboju o pojemności 50 ml na innowacyjny i jeszcze bardziej wydajny system.

Dla użytkowników mas w nabojach o pojemności 50 ml z rodzin produktów Futar® (rejestracja zgryzu), Panasil® i Identium® (wyciski precyzyjne) oznacza to: wykonywanie wycisków stanie się dla nich jeszcze bardziej ekonomiczne i bezpieczniejsze – przy niezmiennie wysokiej jakości produktów, ponieważ masy same w sobie nie ulegają zmianie.

Ekonomiczne wykonywanie wycisków jeszcze prostsze

W przyszłości aplikacja mas wyciskowych o dużej i średniej lepkości będzie odbywać się za pomocą niebieskiej końcówki mieszającej (poprzednio zielonej), a mas o małej lepkości za pomocą czerwonej końcówki mieszającej (poprzednio żółtej). Dzięki nowemu systemowi mieszania i przynależnej krótkiej, niebieskiej końcówce mieszającej pozostaje w niej o 20% mniej masy niż w przypadku dotychczasowej aplikacji: oznacza to więcej wycisków z jednego naboju, a tym samym większą ekonomiczność.

Mimo krótszej końcówki mieszającej zagwarantowana jest wymagana długość kliniczna i wygodna praca, jak zapewnia firma Kettenbach Dental. Nie jest już konieczne wyciskanie masy z naboju 50 ml przed zastosowaniem, co umożliwia bezpośrednią aplikację po nałożeniu końcówki mieszającej. Mniej strat , więcej masy.

Intuicyjne użycie – po prostu „simply intelligent”

Również bez specjalnego przeszkolenia zawsze zapewnione jest intuicyjne i bezpieczne stosowanie za pomocą nowego systemu aplikacyjnego. Dzięki wbudowanej pomocy do pozycjonowania wyraźnie łatwiej jest założyć końcówkę mieszającą na nabój. System kodowania barwnego sprawdził się już w praktyce i pomaga szybko mieć pod ręką odpowiednie komponenty, również w gorączkowych sytuacjach.

Wszystkie masy wyciskowe w nowym systemie aplikacyjnym można stosować jak zwykle we wszystkich popularnych ręcznych pistoletach dozujących i nadal wspierają prostotę aplikacji przy fotelu pacjenta. Oryginalne zamknięcie gwarantuje, że jest to orginalny nienaruszony produkt firmy Kettenbach Dental.

Masy do wykonywania wycisków firmy Kettenbach Dental są nadal „100% Made in Germany”, pozostają niezmienione oraz zachowują swoją unikalną   jakośc. Dzięki połączeniu z przyszłymi zaletami systemowymi jest to jak zwykle po prostu inteligentne – „simply intelligent”.

Więcej informacji o nowym systemie nabojów o pojemności 50 ml i produktach do wykonywania wycisków można uzyskać pod nr tel. 02774-70599 lub na stronie internetowej www.kettenbach-dental.de.

Über Kettenbach Dental

Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Eschenburgu – Kettenbach Dental opracowuje wysokiej jakości materiały i innowacyjne rozwiązania dla stomatologow. Są one idealnym odzwierciedleniem motta firmy „Simply intelligent”, ponieważ w inteligentny sposób upraszczają procedury pracy w gabinecie stomatologicznym.
Wszystkie produkty są samodzielnie opracowywane i produkowane w firmowym dziale badawczym oraz sprzedawane na rynku międzynarodowym – wszystko „Made in Germany”. W ten sposób powstały wybijające się i wiodące na rynku linie produktów, takie jak Panasil®, Futar®, Identium® i Visalys®, które przekonują istotnymi dla zastosowań unikalnymi cechami.
Do głównych kompetencji Kettenbach Dental zaliczane są długoletnie, stale optymalizowane i zorientowane na klientów prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i chemii oraz doświadczenie w zakresie produkcji. Za potwierdzoną jakość i innowacje firmę Kettenbach honorowano już 3 lata z rzędu tytułem najlepszego innowatora. Jako jedna z pierwszych firm stomatologicznych uzyskała certyfikację zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Kettenbach Dental
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Telefon: +49 (2774) 705-0
Telefax: +49 (2774) 705-66
http://www.kettenbach-dental.de

Ansprechpartner:
Dr. Markus Knetsch
Communication Manager
Telefon: +49 (2774) 705-60
Fax: +49 (2774) 705-33
E-Mail: Markus.Knetsch@Kettenbach.de
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel